Wilgoć kapilarna występuje najczęściej w murach lub fundamentach. Spowodowana jest tym, że materiały budowlane, np. cegły, są porowate i posiadają w swojej strukturze sieć kapilar. Na skutek zjawiska podciągania kapilarnego woda pochodząca najczęściej z wód gruntowych jest podciągana przez pory w cegłach i przez sieć otworów i kapilar – przenoszona wyżej, do suchych części budynku. Wilgoć gromadzi się w ścianach, powodując ich uszkodzenie. Proces może być potęgowany przez kontakt z wodami opadowymi czy nawet z parą wodną w pomieszczeniach, powstającą przy gotowaniu, suszeniu prania czy kąpielach. Szczególnie narażone na wilgoć kapilarną są stare budynki, które nie posiadają izolacji fundamentów i izolacji przeciwwilgociowej, jest ona błędnie wykonana lub z biegiem lat zaczęła wymagać naprawy.

Jak rozpoznać wilgoć kapilarną?

Gdy woda z gruntu jest podciągana w górę budynku, dochodzi do zawilgocenia ścian. Może się to manifestować odpadającymi tynkami, nieprzyjemnym zapachem stęchlizny, odczuwalną wilgocią w powietrzu czy zmniejszeniem produktywności ogrzewania. Zawilgocenia na ścianach na skutek specyfiki mechanizmu powstawania tworzą charakterystyczne wzory przybierające formę poziomych fal rozciągających się w dolnych częściach muru tworzonych na granicy krystalizacji. Mogą pojawiać się również wysolenia w postaci białej waty lub proszku, które są skutkiem krystalizacji soli i związków mineralnych przedostających się z materiałów budowlanych na powierzchnię ścian.

Jak poradzić sobie z wilgocią kapilarną?

Po zdiagnozowaniu problemu przez specjalistów, mury będą wymagać wykonania procesu odtwarzanie izolacji przeciwwilgociowej zarówno poziomej, jak i pionowej. Bardzo istotne jest to, by izolacja wykonana została zgodnie z wszelkimi procedurami budowlanymi i przy użyciu sprawdzonych materiałów. Dzięki temu pożegnamy problem wilgoci na wiele lat.