RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę RayArt

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO).

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest RayArt  z siedzibą ul. Pawia 51 lok 47, 01-030 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP: 118 006 44 84, REGON 010785855

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy
 • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody
 • w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)
 • w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji
 1. W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane
 • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
 • a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody
 • w przypadku monitoringi wideo (CCTV) przez okres do 21 dni
 1. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w tym: firmom świadczącym usługi transportowe, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz RayArt usługi doradcze, w szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane osobowe (w tym dane z monitoringu wizyjnego) mogą być udostępnione organom ścigania.
 2. Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.
 3. Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).