osuszanie budynków, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, fundamentów

Problem zawilgocenia budynku i jego rozwiązanie

Osuszanie to nic innego jak umożliwienie ochrony przeciwwilgociowej. Głównie chodzi tu o poziomą odmianę izolacji, gdyż to ona ma wpływ na ponad 95% problemów z wilgocią. Osuszenie i redukcja zmagazynowanej w ścianach soli możliwa jest tylko po uprzednim odtworzeniu izolacji poziomej. Technologia pozwala na odtworzenie ochrony przeciwwilgociowej w 100% i prawidłowe funkcjonowanie budynku w przyszłości.

Osuszanie nieruchomości – iniekcje

Iniekcja grawitacyjna jest podstawową techniką, pozwalającą na odtworzenie izolacji poziomej, a co za tym idzie, w drugim etapie osuszania. Iniekcje ciśnieniowe z zastosowaniem trochę innych pod względem chemicznym roztworów z równie dobrym skutkiem pozwalają na uzyskanie zadowalających efektów na polu osuszenia nieruchomości. Pamiętać należy jednak, że samo odtworzenie izolacji poziomej bez redukcji soli zmagazynowanych na skutek podciągania kapilarnego nie da satysfakcjonujących i długotrwałych efektów. Sole będą magazynowały wilgoć lub krystalizowały pulweryzując tynki i tak w kółko w zależności od poziomu wilgotności powietrza. Iniekcja tak, ale z zachowaniem pełnego cyklu technologicznego.

Zastosowanie opaski jako ochrony przeciwko wilgoci jest dość powszechnie stosowane i równie często przyczynia się do pogorszenia sytuacji wilgociowej w budynku. Opaska zatrzymuje jedynie parowanie wody z gleby przy budynku, czego efektem jest zawsze mokra gleba pod opaską, czyli odwrotnie do zamierzeń. Rolą opaski nie jest izolacja budynku, ale zachowanie czystości elewacji, chodzi o to, aby przy gwałtownym opadzie nie odbijało błotem na elewacje. Podsumowując, opaska powinna być przepuszczalna i na tyle szeroka, aby nie odbijało błotem na elewacje w czasie deszczu, natomiast jako ochrona przeciwwilgociowa czy element osuszania nieruchomości działa wręcz odwrotnie.

Izolacja pionowa obwiniana jest o 90% problemów z wilgocią w budynkach – czy to prawda?

Pionowa izolacja tak naprawdę ma znaczenie drugorzędne przy problemach z zawilgoceniem budynków i odpowiada tylko za około 10% problemu wilgoci w budynkach. Wynika to z tego, iż ceramika nie ma zdolności kapilarnych w poziomie (spolaryzowane cząsteczki wody wędrują w kapilarach z dołu do góry), czyli nie zasysa wilgoci z gleby w poziomie i dlatego tylko około 10% wilgoci w budynkach pochodzi z wad lub braku izolacji pionowej. Dlatego odtwarzając izolację pionową bez odtworzenia izolacji poziomej, spowoduje się zamknięcie w ścianie wilgoci podciąganej kapilarnie z winy braku lub uszkodzenia izolacji, wzrost poziomu zawilgocenia, zagrzybienia oraz stopnia nasycenia ściany solami.

W przypadku wilgoci w piwnicach lub w niskich parterach tak zwane podejście tradycyjne, czyli okopanie budynku, nałożenie mas bitumicznych czy papy na pion jest działaniem pogarszającym sytuację. A w przypadku wielu starych, a w szczególności rekonstruowanych po wojnie obiektów wykop do ławy fundamentowej grozi naruszeniem stanu budynku.