Piwnica to najniżej położona część budynku, często znajdująca się poniżej linii gruntu. Takie umiejscowienie pozwala na utrzymywanie niskiej temperatury wewnątrz pomieszczenia nawet podczas upalnych dni, może jednak sprzyjać gromadzeniu się wilgoci odpowiedzialnej za rozwój pleśni i grzybów.

Brak izolacji pionowej i poziomej

Podstawową przyczyną zawilgocenia piwnic jest zazwyczaj brak izolacji poziomej i pionowej lub jej nieprawidłowe wykonanie. Brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych prowadzi do stopniowego przenikania wilgoci przez mury do wnętrza pomieszczenia. Chociaż hydroizolacja piwnicy powinna zostać przeprowadzona na etapie stawiania budynku, istnieje możliwość jej wykonania również później. Prowadzenie tego rodzaju prac najlepiej powierzyć specjalistycznej firmie, korzystającej z nowoczesnych urządzeń i technologii. Warto pamiętać, że zawilgocone mury są bardziej podatne na korozję i niszczenie. Aby sprawdzić poziom wilgotności powietrza w piwnicy, należy użyć higrometru.

Zalewanie piwnic wodą

Zawilgocenie piwnic może być również spowodowane zalaniem. Źródłem zalania może być zarówno deszczówka, jak i ciecz wydostająca się z nieszczelnych instalacji. W takiej sytuacji niezbędne jest usunięcie zalegającej wody, a następnie pozbycie się wilgoci z posadzek i murów poprzez ich osuszenie. W tym celu można zastosować metodę kondensacyjną, polegającą na wychwytywaniu wody znajdującej się w powietrzu. Takie działanie pozwoli uniknąć niebezpiecznego dla zdrowia zapleśnienia i zagrzybienia ścian. Prawidłowo przeprowadzone osuszanie piwnic i izolacja przeciwwilgociowa wykonana przez specjalistów to działania, które zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z budynku.

Podsumowanie

Zawilgocenie piwnicy to stosunkowo powszechny problem, którego nie należy lekceważyć. Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz osuszaczy pozwala szybko przywrócić optymalny poziom wilgotności powietrza. Dzięki temu żywność przechowywana w piwnicy dłużej zachowa swą świeżość.