Wilgoć w garażu podziemnym jest dużym problemem. Może ona wyrządzić szkody w konstrukcji budynku, negatywnie wpłynąć na stan przechowywanych w nim rzeczy, a nawet zagrozić zdrowiu korzystających z niego osób. Długo utrzymujące się zawilgocenie pomieszczenia prowadzi do rozwoju niebezpiecznych grzybów i pleśni. Sprzyja również rdzewieniu samochodu.

Co jest przyczyną wilgoci w garażach?

Zasadniczym czynnikiem wpływającym na pojawienie się wilgoci w garażu jest niepoprawnie wykonana izolacja przeciwwilgociowa. Powodem może być także miejscowe uszkodzenie izolacji lub niewłaściwe zabezpieczenie posadzki. Przyczyną zawilgocenia mogą być także: nagłe duże napływy wód opadowych, awaria systemu kanalizacji, uszkodzony system rynien, złe wypoziomowanie posadzki, niekontrolowane pęknięcia hydroizolacji.

Odwodnienie garaży podziemnych

Jeśli garaż jest często zalewany przez wodę deszczową i topniejącą, powinno wykonać się drenaż terenu. Za pomocą drenażu opaskowego odprowadza się nadmiar wody do instalacji zbiorczej. Wykonuje się go na wysokości środka ławy fundamentowej, zachowując minimalny spadek oraz zabezpieczając geowłókniną i obsypując piaskiem. Stosuje się go w domach podpiwniczonych, w których występuje zjawisko podwyższania się poziomu wód gruntowych, lub gdy podłoże nie pozwala szybko wsiąkać wodom opadowym. Prawidłowo wykonany drenaż poprawia skuteczność i trwałość hydroizolacji.

Izolacja przeciwwodna

Uszczelnianie garaży podziemnych można zrealizować przez odnowienie izolacji przeciwwodnej. Skłonić do tego powinny zacieki na ścianach murów fundamentowych oraz woda na posadzkach. Wszędzie, gdzie to możliwe odtwarza się izolację pionową. Najczęściej stosowanymi metodami są: mikrofale, elektroosmoza, iniekcje oraz podcinanie murów. To wszystko tworzy przeponę odcinającą wilgoć.

Wentylacja

Osuszanie budynków może być wspomagane przez odpowiednią wentylację pomieszczeń. Według prawa budowlanego, w garażach zamkniętych powinna znaleźć się wentylacja grawitacyjna, naturalna oraz mechaniczna, sterowana przy pomocy odpowiednich czujników.

Podsumowując – pojawiająca się wilgoć z garażach podziemnych, jak i innych pomieszczeniach może być bardzo niebezpieczna dla konstrukcji, dlatego nie można jej ignorować.